PHOTOGRAPHY

MODEL: JULIA

MODEL: Anastasia
MUA: Natalya Usova
STYLE: Anna Bychenkova


MODEL: Katya
HAIR: Anthony Rich
MUA: Anastasia Syrtseva
STYLE: Anna Bychenkova
BACKSTAGE: Valerie Valeeva (video)

MODEL VERA
STYLE ME,ANNA

MODEL DARIA
STYLE,PHOTO ME

2018: